Lørdag 21. september 2019

Kvadrilleridning

KVADRILLERIDNING


Som noget nyt på KOR tilbyder vi nu kvadrilleridning.


Kvadrilleridning er en genre indenfor ridesporten, foruden at være sjovt, er sammenspillet
imellem holdets deltagere alt afgørende. Det er holdet, der bedømmes som én ekvipage fra
hovedet på første hest til halen på sidste hest. Holdet skal samarbejde og t age hensyn til
hinanden og huske at kigge efter hinanden under ridtet. Kvadrilleridning kræver temposkift,
halve parader og præcis tegning af figurerne. Mange vil igennem Kvadrilleridning opleve
øget fællesskabsfølelse og social engagement.


Som rytter skal du være letøvet, kunne styre og ride p onyen/hesten i alle 3 gangarter
Undervisningen vil foregå i hal 3 kl. 10:00-11:00 den 3. lørdag i hver måned, første gang d.
21. september.


Ønsker du at være en del af KOR’s nye kvadrillehold så tilmeld dig hos :
Mette Schultz på tlf.: 40 42 02 35


Tilmelding skal ske senest d. 16. september 2019.


Pris for deltagelse:
Halvparter eller egen pony/hest kr. 35
Ikke halvparter kr. 55