BLIV MEDLEM AF BØGELUNDHALLEN

Bøgelundhallen er KOR`s støtteforening, som ejer hovedparten af bygningerne beliggende på Kolding Kommunes jord.
KOR lejer sig ind hos Bøgelundhallen, hvis formål det er at administrere, finansiere og vedligeholde bygningerne. Al nybygning sorterer ligeledes under Bøgelundhallen.
Derfor er et optimalt samarbejde mellem KOR og Bøgelundhallen HELT essentielt.
Se linket: BØGELUNDHALLEN på KOR`s hjemmeside.

Nuværende bestyrelse:
Formand: Else Krarup
Kasserer: Per Simonsen
Sekretær: Jens Christian Krarup
Menigt medlem: Gurli Schultz (født medlem som formand for KOR)

Kriterier for medlemskab ifølge lovene:
”Efter 2 års medlemskab af KOR kan myndige medlemmer, som henvender sig til foreningen pr. mail: boegelundhallen@gmail.com , optages som medlemmer af Bøgelundhallen. Ansatte i KOR og Bøgelundhallen kan ikke optages som medlemmer.”
Optagelseskontingent: 200.00 kr – derefter er medlemsskabet kontingentfrit.
Beløbet bedes venligst indbetalt på konto nr. 7040 2051919, Sydbank
Du modtager en kvittering pr. mail.

KOR´s medlemmer opfordres til at melde sig ind, da foreningen skal fremtidssikres gennem nytegnede medlemmer, idet medlemsskaren igennem en årrække er indskrænket til en meget lille gruppe. Indmeldelse har hidtil kun kunnet ske ved større kontante indskud i forbindelse med nybyggeri.
Vi ser frem til at byde dig velkommen som medlem af Bøgelundhallen, så vi sammen kan understøtte, præge og sikre Kolding Rideklub som ikke blot landets ældste, men også fortsat som en af landets mest markante rideklubber.