Kvadrilleridning er en genre indenfor ridesporten, foruden at være sjovt, er sammenspillet
imellem holdets deltagere altafgørende.

Det er holdet, der bedømmes som én ekvipage fra
hovedet på første hest til halen på sidste hest. Holdet skal samarbejde og tage hensyn til
hinanden og huske at kigge efter hinanden under ridtet.

Kvadrilleridning kræver temposkift, halve parader og præcis tegning af figurerne.

Mange vil igennem kvadrilleridning opleve øget fællesskabfølelse og social engagement.