Beløn og ros hesten, når den har udført en opgave tilfredsstillende.

Vær altid forberedt på, at hesten kan reagere voldsomt på uforudsete ting og situationer.

Sørg altid for at kunne komme væk fra hesten.

Sno aldrig træktov, tøjler eller longeline omkring hænder, arme, ben eller krop.

Sørg for at opnå en lederposition i forhold til hesten.

Kæmp ikke med hesten og brug ikke magt, men vær rolig, konsekvent, myndig og send klare signaler til hesten.

Vær opmærksom på, hvorledes hesten reagerer på andre heste.

Sørg for, at hesten dagligt får social kontakt med andre heste samt får mulighed for at bevæge sig og blive stimuleret.

Korrekt omgang med heste skaber større sikkerhed for både hest og rytter.