Udvalg

En lang række udvalg er aktive på Kolding Rideklub og uden udvalgenes arbejde, ville vi ikke kunne få så mange aktiviteter og forbedrings-tiltag gennemført. Udvalgene arbejder sammen med den daglige ledelse og sætter en række mål op for deres arbejde og rapporterer løbende ind til bestyrelsen om fremdrift og ønsker.

Udvalgene består af medlemmer af Kolding Rideklub.


Forretningsudvalg
Kontakt: Gurli Hviid Schultz - 20 13 88 10

Cafeterieudvalg
Kontakt: Maria Nørgaard Nielsen - 30 49 26 36

Sportsudvalg
Kontakt: Gurli Hviid Schultz - 20 13 88 10
Meiken Nielsen - 20 86 88 91

Foldudvalg
Kontakt : Pia Wittig - 26 24 51 42
Thomas Olsson - 22 91 58 47

Forældreudvalg
Kontakt : Bettina Langford - 27 75 51 81