Bestyrelsesmøder
Kolding Rideklub holder bestyrelsesmøder en gang om måneden. Derudover er der en lang række udvalg, som arbejder med bestyrelses-relaterede opgaver og aktiviteter. Disse udvalg oprettes i samarbejde med bestyrelsen.

Referater fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige på hjemmesiden. Klik på det årstal du ønsker at læse bestyrelsesreferater fra.