< Tilbage

Varsling af ændrede priser29-06-2020 - 21:00

Pr. 1/8 sker der en ændring i priserne for opstaldning, undervisning, holdundervisning samt medlemskontingenter.

De nye priser er således:

 

 

Prisliste pr. 01.08.2020

Opstaldning: Alle priser er excl. hø (kan købes ved KOR: 1 minibig 450 kr.)

Kontakt : Birgitte Munk : tlf. 75522023 el. mail: birgitte.munk@mail.dk

 

 

Hest box excl. holdundervisning  2.400,-
Hest box incl. 2 x hold + 1 x flexhold              2.550,-
Hest box med heldressur/tilridning              TILBUD          3.950,-
Hest fuld pakke:
opstaldning m.hold + fold ud/indluk incl. på/af udstyr *
2.995,-
   
Pony box excl. holdundervisning       2.200,-
Pony box incl. 2 x hold + 1 x flexhold     2.350,-
Pony box med heldressur/tilridning       TILBUD          3.750,-
Pony fuld pakke:
opstaldning m.hold + fold ud/indluk incl. på/af udstyr * 
   2.845,-
   
Enkeltdage box pr. påbegyndt døgn    200,-
Opsigelse/reservation af box hest/pony       1.400,-

 

* Et dækkenskift, et dækken på ved udlukning og et dækken af ved indlukning.

 

Hø gives af personalet morgen og aften og er ikke inkluderet i ovenstående priser.

Hø kan købes ved KOR, 1 minibig kr. 450

Hø plads 300 kr./år (1.8.-31.7) = 25 kr./md

 

Ud- + indlukning hverdage (ml.8.00-12.00)
uden på/af udstyr pr. måned
    450,-

Ud- + indlukning hverdage (ml.8.00-12.00)

med på/af udstyr pr. måned   

  600,-
Udlukning eller indlukning uden på/af udstyr pr. måned      250,-
Udlukning eller indlukning med på/af udstyr pr. måned  325,-

 

NYT!!  Rabat ved flere heste/pony i ny stald (gælder kun på grundpris)

Pony i boks: kr. 2.200

Hest i boks: kr. 2.400


1.hest/pony fuld pris

2.hest/pony fuld pris - 200,-

3.hest/pony fuld pris - 400,-

Ved flere heste kontakt KOR for pris

Rabat ved boks i midter sektion (uden vindue), fuld pris ­­­- 100,-

 

Alle heste/ponyer skal være vaccineret i.h.t. gældende regler.

Hest/pony kan tages ud i juli måned, uden at der skal betales for opstaldning. Der skal dog betales et

gebyr på 500 kr., hvis man ønsker samme box efter sommerferien.

Ønskes boxen bevaret derudover i forbindelse med sommerferien, betales reservation 1.400 kr. pr. hest/ pony pr. måned (juni/august), dette giver mulighed for at få pladsen med mindst 2 hverdages varsel.

Reserveret box må kun klubben genudleje.

Al besked angående opstaldning SKAL rettes til Finn K. Hansen/ Birgitte Munk.

Staldpladser skal opsiges med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned, dette gælder fra begge sider - ved restance er klubbens varsel reduceret i følge staldkontrakten.

 

Undervisning – tilridning mm. private

Kontakt : Birgitte Munk : tlf. 75522023 el. mail: birgitte.munk@mail.dk

 

½ enetimer ved Finn K. Hansen 200,-
½ enetime ved elev Laura 150,-
½ enetime ved Hanne Dale 250,-
½ enetime ved Camilla Lund Pedersen 200,-
½ enetime ved øvrige elever 120,-
Ridning af hest pr.gang v/elever 120,-
Heldressur (20 gange) 2.000,-
Facilitetskort udefra pr. måned 300,-
Facilitetskort udefra pr. gang ved enetimer 30,-
Facilitetskort udefra pr. hold pr. måned 150,-
Holdundervisning udefra pr. hold pr. måned 250,-
Tilkøb privathold opstaldere pr.hold pr.måned 150,-

 

Kontingent

Halvårlige medlemskontingenter 01.04 - 30.09 og 01.10 - 31.03

Passive  200,-
Passive Par 300,-
Under 18 år  225,-
18 - 25 år   250,-
Over 25 år    325,-

                                                                   

                   

Holdridning og kontingent

Kontakt : Birgitte Munk : tlf. 75522023 el. mail: birgitte.munk@mail.dk

 

Holdundervisning elevheste:

1 time pr. uge  400,-   månedligt
2 timer pr. uge    750,-  månedligt
Løse timer 125,-  pr. time
Halvpart elevhest  1.350,-  månedligt
Lille halvpart elevhest 1.025,-  månedligt

 

Holdundervisning elevponyer:

1 time pr. uge    350,-  månedligt
2 time pr. uge    650,-  månedligt
Løse timer  100,-  pr. time
Halvpart elevpony    1.200,-  månedligt
Lille halvpart elevpony  925,-  månedligt
½ time trækhold pr. uge 275,-  månedligt
Løse timer trækhold 75,-  pr. time

      

Ved indmeldelse udfyldes et skema med nødvendige oplysninger. 

Evt. udmeldelse skal ske skriftlig inden forfaldsdatoen (jf. klubbens love).

Ophør med undervisning er ikke ensbetydende med udmeldelse.

 

Ved ophør med undervisning skal dette meddeles til underviseren og fremsendte girokort returneres omgående eller besked på tlf. 75 52 20 23.

Der er 1 måneds opsigelse på holdundervisning.

 

Betaling

Klubben udsender et girokort ca. den 1. i måneden for næste måneds opstaldning/undervisning, dog betales enetimer bagud. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 10. i måneden.

Ved for sen betaling tillægges et gebyr på kr. 100,- ved opstaldning og kr. 50,- ved elevholdundervisning.

 

Al undervisning på KOR.s område, mod/eller uden betaling, må kun forestås af de af KOR dertil ansatte. 

Overtrædelse af denne bestemmelse vil kunne medføre, at KOR bliver frataget tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Overtrædelse vil medføre bortvisning.

Ryttere, der har hest/pony opstaldet i KOR, skal starte for KOR ved alle de stævner, hvor det er muligt.

Hestepas SKAL opbevares i anviste pladser i passkabet – i modsat fald vil evt. bøde tildeles ejerne af de manglende pas. Medicin skal opbevares iflg. Fødevarestyrelsens regler.

< Tilbage