Referater bestyrelsesmøder

Kolding Rideklub holder bestyrelsesmøder mindst 10 gange årligt, men i øvrigt efter behov, eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøderne indkaldes skriftligt minimum 14 dage før med tilhørende dagsorden. Det godkendte referat offentliggøres senest 14 dage efter godkendelsen.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014