Udvalg

En lang række udvalg er aktive på Kolding Rideklub og uden udvalgenes arbejde, ville vi ikke kunne få så mange aktiviteter og forbedringstiltag gennemført. Udvalgene arbejder sammen med den daglige ledelse og sætter en række mål op for deres arbejde og rapporterer løbende ind til bestyrelsen om fremdrift og ønsker.

Udvalgene består af medlemmer af Kolding Rideklub

Forretningsudvalg
Gurli Hviid Schultz, tlf.: 20 13 88 10
Mail: bestyrelsen@koldingrideklub.dk

Bitt Madsen

Kennet Schou Andersen

Cafeterieudvalg
Maria Nielsen, tlf.: 30 49 26 36
Mail: marianielsen1975@gmail.com
Sportsudvalg
Gurli Hviid Schultz, tlf.: 20 13 88 10
Mail: Staevne@koldingrideklub.dk

Bitt Martini Madsen
Mail: Staevne@koldingrideklub.dk

Kathrine Schmidt
Mail: Staevne@koldingrideklub.dk

Kathrine Grønfeldt
Mail: Staevne@koldingrideklub.dk
Forældreudvalg
Mail: Elevskolen@koldingrideklub.dk

Rikke Andersen
Sponsor – PR
Birgitte Munk, tlf.: 75 52 20 23
Mail: birgitte.munk@mail.dk