Priser

I menuen til venstre kan du se de aktuelle priser for de forskellige ydelser der kan købes i KOR.
KOR tilbyder opstaldning, privat- og elevskoleundervisning.

Alle der ønsker at benytte sig af KOR's faciliteter og undervisning er forpligtiget til at være medlem af klubben.

Pris for medlemskontingent pr. halvår:

  • Passive kr. 200
  • Passive Par kr. 300
  • Under 18 år kr. 225
  • 18-25 år kr. 250
  • Over 25 år kr. 325

Medlemskontingent betales første gang når melder sig ind og herefter den 1. april og 1. oktober.

Betaling

Klubben udsender et girokort ca. den 1. i måneden for næste måneds opstaldning/undervisning, dog betales enetimer bagud.

Sidste rettidige indbetalingsdato er den 10. i måneden.

Ved for sen betaling tillægges et gebyr på kr. 100,- ved opstaldning og kr. 50,- ved elevholdundervisning.

  • Al undervisning på KOR's område, mod/eller uden betaling, må kun forestås af de af KOR dertil ansatte. Overtrædelse af denne bestemmelse vil kunne medføre, at KOR bliver frataget tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Overtrædelse vil medføre bortvisning.
  • Ryttere, der har hest/pony opstaldet i KOR, skal starte for KOR ved alle de stævner, hvor det er muligt.
  • Hestepas SKAL opbevares i anviste pladser i passkabet – i modsat fald vil evt. bøde tildeles ejerne af de manglende pas.
  • Medicin skal opbevares iflg. Fødevarestyrelsens regler.