Opstaldning og foldordning

OPSTALDNING:
Hest box excl. holdundervisning: 2.400,-
Hest box incl. 2 x hold + 1 x flexhold: 2.550,-
Hest box med heldressur/tilridning: 3.950,- TILBUD
Hest fuld pakke: 2.995

Pony box excl. holdundervisning: 2.200,-
Pony box incl. 2 x hold + 1 x flexhold: 2.350,-
Pony box med heldressur/tilridning: 3.750,- TILBUD
Pony fuld pakke: 2.845,-

Enkeltdage box pr. påbegyndt døgn: 200,-
Opsigelse/reservation af box hest/pony: 1.400,-

Fuld pakke vil sige opstaldning m.hold + fold ud/indluk incl. på/af udstyr *
* Et dækkenskift, et dækken på ved udlukning og et dækken af ved indlukning.

Hø gives af personalet morgen og aften og er ikke inkluderet i ovenstående priser.
Hø kan købes ved KOR, 1 minibig kr. 450
Hø plads 300 kr./år (1.8.-31.7) = 25 kr./md

FOLDORDNING:
Ud- + indlukning hverdage (ml.8.00-12.00) uden på/af udstyr pr. måned: 450,-
Ud- + indlukning hverdage (ml.8.00-12.00) med på/af udstyr pr. måned: 600,-
Udlukning eller indlukning uden på/af udstyr pr. måned: 250,-
Udlukning eller indlukning med på/af udstyr pr. måned: 325,-

NYT!! Rabat ved flere heste/pony i ny stald (gælder kun på grundpris)
Pony i boks: kr. 2.200
Hest i boks: kr. 2.400

1.hest/pony fuld pris
2.hest/pony fuld pris: 200,-
3.hest/pony fuld pris: 400,-
Ved flere heste kontakt KOR for pris
Rabat ved boks i midter sektion (uden vindue), fuld pris - 100,-

  • Heste/ponyer skal være vaccineret i.h.t gældende regler.
  • Hest/pony kan tages ud i juli måned, uden at der skal betales for opstaldning. Der skal dog betales et gebyr på 500 kr., hvis man ønsker samme box efter sommerferien.
  • Ønskes boxen bevaret derudover i forbindelse med sommerferien, betales reservation 1.400 kr. pr. hest/pony pr. måned (juni/august), dette giver mulighed for at få pladsen med mindst 2 hverdages varsel.
  • Reserveret box må kun klubben genudleje.
  • Al besked angående opstaldning SKAL rettet til Finn K. Hansen/Birgitte Munk.
  • Staldpladser skal opsiges med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned, dette gælder fra begge sider - ved restance er klubbens varsel reduceret iflg. staldkontrakten.

BETALING
Klubben udsender et girokort ca. den 1. i måneden for næste måneds opstaldning/undervisning, dog betales enetimer bagud. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 10. i måneden.
Ved for sen betaling tillægges et gebyr på kr. 100,- ved opstaldning og kr. 50,- ved elevholdundervisning.

  • Al undervisning på KOR's område, mod/eller uden betaling, må kun forestås af de af KOR dertil ansatte. Overtrædelse af denne bestemmelse vil kunne medføre, at KOR bliver frataget tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Overtrædelse vil medføre bortvisning.
  • Ryttere, der har hest/pony opstaldet i KOR, skal starte for KOR ved alle de stævner, hvor det er muligt.
  • Hestepas SKAL opbevares i anviste pladser i passkabet – i modsat fald vil evt. bøde tildeles ejerne af de manglende pas.
  • Medicin skal opbevares iflg. Fødevarestyrelsens regler.