Priser

I menuen til venstre kan du se de aktuelle priser for de forskellige ydelser der kan købes i KOR.
KOR tilbyder opstaldning, privat- og elevskoleundervisning.

Alle der ønsker at benytte sig af KOR's faciliteter og undervisning er forpligtiget til at være medlem af klubben.

Pris for medlemskontingent pr. halvår:

  • Passive kr. 200
  • Under 18 år kr. 200
  • 18-25 år kr. 225
  • Over 25 år kr. 300

Medlemskontingent betales første gang når melder sig ind og herefter den 1. april og 1. oktober.

Betaling

Klubben udsender et girokort den 1. i måneden for næste måneds opstaldning/undervisning, dog betales enetimer bagud. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 10. i måneden.
Ved for sen betaling tillægges et gebyr på kr. 75 ved opstaldning og kr. 40 ved elevundervisning.
Ordinær prisregulering finder sted 1. april hvert år.

Al undervisning på KOR's område må kun foreståes af de af KOR dertil ansatte.
Overtrædelse af denne bestemmelse vil kunne medføre at KOR bliver frataget tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Overtrædelse vil medføre bortvisning.

Ryttere der har pony/hest opstaldet på KOR, skal starte for KOR ved alle de stævner hvor det er muligt.

Hestepas skal opbevares i anviste pladser i passkabet - i modsat fald vil evt. bøde tildeles ejerne af de manglende pas.

Medicin skal opbevares iflg. Fødevarestyrelsens regler.