Elevskoleundervisning

  Priserne er pr. måned.
  Trækhold er af 30 min. varighed, mens øvrige hold er af 45 min. varighed.
  Det forventes af rytteren, at denne møder op mindst 15 min. før dennes ridetime, for at gøre hesten klar til timen, samt sadler hesten af efter endt undervisning.
  Se mere under menupunktet "Elevskolen".
  Holdundervisning elevponyer:
  1 time pr. uge kr. 350
  2 timer pr. uge kr. 650
  Løse timer kr. 100 pr. time

  Halvpart elevpony kr. 1.175
  Lille halvpart elevpony kr. 900

  ½ time trækhold pr. uge kr. 275
  Løse timer trækhold kr. 75 pr. time

  Holdundervisning elevheste:
  1 time pr. uge kr. 400
  2 timer pr. uge kr. 750
  Løse timer kr. 125 pr. time

  Halvpart elevhest kr. 1.350
  Lille halvpart elevhest kr. 1.025

  Ved indmeldelse udfyldes et skema med nødvendige oplysninger.
  Evt. udmeldelse skal ske skriftlig inden forfaldsdatoen (jf. klubbens love).
  Ophør med undervisning er ikke ensbetydende med udmeldelse.

  Ved ophør med undervisning skal dette meddeles til underviseren og fremsendte girokort returneres omgående eller besked på tlf. 75 52 20 23.
  Der er 1 måneds opsigelse på holdundervisning.

  BETALING
  Klubben udsender et girokort ca. den 1. i måneden for næste måneds opstaldning/undervisning, dog betales enetimer bagud. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 10. i måneden.
  Ved for sen betaling tillægges et gebyr på kr. 100,- ved opstaldning og kr. 50,- ved elevholdundervisning.

  Kontakt: Birgitte Munk, tlf.: 75 52 20 23 eller mail: birgitte.munk@mail.dk