Elevskoleundervisning

Priserne er pr. måned.
Trækhold er af 30 min. varighed, mens øvrige hold er af 45 min. varighed.
Det forventes af rytteren, at denne møder op mindst 15 min. før dennes ridetime, for at gøre hesten klar til timen, samt sadler hesten af efter endt undervisning.
Se mere under menupunktet "Elevskolen".
Holdundervisning elevponyer:
1 time pr. uge kr. 325
2 timer pr. uge kr. 610
Løse timer kr. 100 pr. time

Halvpart elevpony kr. 1.100
Lille halvpart elevpony kr. 850

½ time trækhold pr. uge kr. 250
Løse timer trækhold kr. 75 pr. time

Holdundervisning elevheste:
1 time pr. uge kr. 375
2 timer pr. uge kr. 725
Løse timer kr. 125 pr. time

Halvpart elevhest kr. 1.275
Lille halvpart elevhest kr. 975

  • Udmeldelse skal ske skriftlig inden forfaldsdatoen (jf. klubbens vedtægter).
  • Ophør med undervisning er ikke ensbetydende med udmeldelse.
  • Ved ophør med undervisning skal dette meddeles til underviseren og fremsendte girokort returneres omgående eller besked kan gives til Birgitte Munk.
  • Der er 1 måneds opsigelse på holdundervisning.

Kontakt: Birgitte Munk, tlf.: 75 52 20 23 eller mail: birgitte.munk@mail.dk