Privatundervisning

 • ½ enetime ved Peter Rahbek kr. 300
 • ½ enetime ved elev Tina Rosengaard Hansen kr. 150
 • ½ enetime ved Hanne Dale kr. 250
 • Ridning af hest pr. gang v. elever kr. 150
 • Heldressur (20 gange) kr. 2.000
 • Facilitetskort udefra pr. måned kr. 300
 • Facilitetskort udefra pr. gang ved enetimer kr. 30
 • Facilitetskort udefra pr. hold pr. måned kr. 150
 • Holdundervisning udefra pr. hold pr. måned kr. 250
 • Tilkøb privathold opstaldere pr. hold pr. måned kr. 150

Ved ophør med undervisning skal dette meddeles til underviseren og fremsendte girokort returneres omgående eller besked på tlf. 75 52 20 23.
Der er 1 måneds opsigelse på holdundervisning.

BETALING
Klubben udsender et girokort ca. den 1. i måneden for næste måneds opstaldning/undervisning, dog betales enetimer bagud. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 10. i måneden.
Ved for sen betaling tillægges et gebyr på kr. 100,- ved opstaldning og kr. 50,- ved elevholdundervisning.

 • Al undervisning på KOR's område, mod/eller uden betaling, må kun forestås af de af KOR dertil ansatte. Overtrædelse af denne bestemmelse vil kunne medføre, at KOR bliver frataget tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Overtrædelse vil medføre bortvisning.
 • Ryttere, der har hest/pony opstaldet i KOR, skal starte for KOR ved alle de stævner, hvor det er muligt.
 • Hestepas SKAL opbevares i anviste pladser i passkabet – i modsat fald vil evt. bøde tildeles ejerne af de manglende pas.
 • Medicin skal opbevares iflg. Fødevarestyrelsens regler.

Kontakt: Birgitte Munk, tlf.: 75 52 20 23 eller mail: birgitte.munk@mail.dk