Her findes alle hjælperlister til VIP og DM for beriderelever i både spring og dressur. 

Skrivere og speakere dressur d. 27.-28. august - skriv jer på dér hvor I kan.

Skrivere, speakere, banepersonale spring d. 3.-4. september - skriv jer på dér hvor I kan.

Cafe, grill og køkken d. 27.-28/8 OG 3.-4/9 - skriv til Berit hvornår I kan.