Stævnerne forløber fra d. 9/6-12/6 og 16/6-19/6. 


- Cafeteria - herunder køkken, café og grill
- Floor Manager - rengøring og oprydning.
- Runner - primært til børnene alder ca. 8-15, mange forskellige opgaver.
- Skriver
- Speaker